آیا درمارولر میتواند جایگزین میکرونیدلینگ بشود؟
پوست

آیا درمارولر میتواند جایگزین میکرونیدلینگ بشود؟

 اول اینکه مناطق مختلف صورت از نظر آناتوميك احتياج دارد عمق سوزن و سرعتش زياد و كم شود ولي اين موضوع در درما رولر امكان تنظيمش نيست و عمق سوزن و سرعتش همه جای صورت یکسان است.

دوم :عمق نفوذ درما رولر به لايه هاي زيرين كمتر است بنابراين تاثير کمتری دارد.

سوم: اينكه به خاطر مكانيسمشان در ميكرونيدلينگ آسيب و زخم ايجاد شده به صورت نقطه اي است و بسيار كمتر اسات و همچنين به جهت عملكردش درد و ناراحتي که ایجاد می کند كمتر از درمارولر است.

چهارم: اينكه به جهت عمق بيشتري كه در ميكرونيدلينگ ايجاد مي شود ميزان جذب و نفوذ كوكتل هيالورونيك اسيد يا گلوتاتيون يا پلاسما بيشتر است.

از طرفي به جهت سوراخ مخروطي شكل بزرگتري كه در درمارولر ايجاد مي شود آسيب بافتي بيشتر است و درد و ريكاوري تايم بيشتري را نياز دارد.

همچنين بدليل اينكه درمارولر در منزل استفاده مي شود ميزان اشتباه در انجامش و دادن عوارض بيشتر است بدليل اينكه امكان مديريت و كنترل پروسه به صورت حرفه اي وجود ندارد و درصد ايجاد عفونت و لك و جوش بالاتر است.

ميكرونيدلينگ روش موثر و تاييد شده در درمان لك و جاي جوش و جوانسازي و رفع چروك و منافذ باز است و به نسبت درمان با ليزر و موارد ديگه به صرفه تر است و ريكاوري تايم كوتاهتري هم دارد.