ماسک ریحان برای رفع جوش
پوست

ماسک ریحان برای رفع جوش

 ریحان

برای آماده کردن ماسک ریحان دو یا سه قاشق چای خوری ریحان خشک و پودر شده را با یک لیوان آب جوش داده و بگذارید به مدت ده الی بیست دقیقه دم بیاید و بعد از خنک شدن محلول به استفاده از پنبه  محلول را بر روی پوستتان و قسمت های جوش زده بمالید.