عکس رنگی رحم
بارداری

عکس رنگی رحم


عکس رنگی رحم(هیستروسالپینگوگرافی) یک نوع اشعه ایکسه که به رحم و لوله های،رحمی که به آونها مایع مخصوصی وارد شده ،تابانده می شود و رادیولوژیست با کمک اشعه ایکس،رنگ رو در دستگاه تناسلی می بیند و یه تصویر ویدئویی را نشون میدهد. در این ویدئو هر گونه اختلال و انسداد رحم و لوله های رحمی مشخص می شود.
.
 پزشک در مواقعی که سقط یا مشکل باروری و نازایی وجود داشته باشد،عکس رنگی رو برای تشخیص علت، توصیه می کند.
. ممکن است این عکس برای بعضی ها دردناک باشد  بنابراین پزشک داروی مسکن یا آرامبخش یک ساعت قبل انجام تست، تجویز می کند.
.
این آزمایش چند روز تا ۱ هفته بعد از پریودی انجام می شود چون باید مطمئن باشید که باردار نیستید و بهتر است در اون سیکل از روشهای محافظت شده جلوگیری از بارداری مثل کاندوم استفاده کنید بنابراین در بارداری ،بیماریهای التهابی لگن و خونریزی،این آزمایش انجام نمی شود.
.
در این عکسبرداری که نهایتا ۳۰ دقیقه طول می کشد، روی تخت دراز میکشید و زانوها رو خم میکنید،با اسپکولوم به دهانه رحم یک ماده بی حسی تزریق می شود تا از درد احتمالی پیشگیری شود.و سپس از طریق وسیله ای به نام کانولا ، رنگ وارد رحم و لوله های رحمی شما می شود و بعد به شما اشعه ایکس تابانده می شود و با کمک این اشعه حرکت رنگ در رحم و لوله های رحم دیده می شود و اگر انسداد یا ناهنجاری وجود داشته باشد دیده می شود. رنگ نهایتا از طریق ادرار دفع می شود.
.
 ممکن است بعد ازعکسبرداری،لک بینی،ترشحات واژینال،دردهای مشابه پریود،تهوع و سرگیجه داشته باشید.
.