لیزر موهای زاید

    لیزر موهای زاید لیزر موهای زائد یک روند پزشکی می باشد که از یک لیزر – یک اشعه نوری شدید و جهنده – برای حذف موهای زائد