اهمیت کربوهیدرات ها برای ورزشکار
ورزش بانوان، ورزش بانوان

اهمیت کربوهیدرات ها برای ورزشکار

کربوهیدرات ها، مهم ترین منابع انرژی برای عملکرد ورزشی هستند.

آنها یک منبع سریع از سوخت برای عضله در حال فعالیت هستند و با وجود اکسیژن یا بدون آن عالی می سوزند. کربوهیدرات ها نسبت به چربی سه بار سریع تر اکسید می شوند (شکسته می شوند) و منبع عمده انرژی برای سوختن در فعالیت هوازی و بی هوازی می باشد.


اهمیت کربوهیدرات برای ورزشکاران:
کربوهیدرات ها به صورت گلیکوژن در سلول های عضلانی بدن ذخیره می شوند و ورزشکار می تواند تقریباً 2000 تا 2400 کالری انرژی از آن ها فراهم کند. خوردن کربوهیدرات به مقدار کافی در رژیم غذایی روزانه سبب می شود تا پروتئین مورد نیاز عضلات حفظ شده و به استفاده از چربی به عنوان یک سوخت کمک می کند. رژیم های کم کربوهیدرات برای ورزشکاران توصیه نمی شود، زیرا باعث کاهش ذخیره گلیکوژن عضله می شوند.

ورزشکارانی که نیاز دارند تا وزنشان را کم کنند در خواهند یافت که کربوهیدرات ها به تسهیل سوخت وساز چربی کمک می کنند، در حقیقت چربی در شعله کربوهیدرات می سوزد. تاکید می شود میزان کربوهیدرات و در مجموع رژیم شما توسط متخصص تغذیه تنظیم شود.
✅كربوهيدرات ها منبعی برای انقباض عضله، هدایت عصب و فعالیت مغز هستند.