کیست کوروئید پالکسوس در جنین
بارداری

کیست کوروئید پالکسوس در جنین

کیست کوروئید پالکسوس در جنین چیست⁉️


 کیست کوروئید پلکسوس در جنین که به صورت کیستی در مغز جنین توصیف می شود .این کیست که باعث نگرانی خیلی از مادران باردار می شود یکی از یافته های  سونوگرافی سلامت سه ماهه دوم بارداری هست.

 این کیست که در ناحیه ای از بطن های مغزی به نام کوروئید پلکسوس دیده می شود پاتولوژیک نیست و وجود آن به تنهایی اختلالی در عملکرد مغزی جنین ایجاد نمی کند.

تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود.

پزشکان این یافته را نشانه ای برای اختلالات کروموزومی می دانند. طبق مطالعات انجام شده کیست کوروئید پلکسوس با اختلالات کروموزومی به ویژه تریزومی ۱۸ مرتبط است.

اکثر جنین های مبتلا به تریزومی ۱۸ ناهنجاری های متعددی دارند. بنابراین دیدن این کیست در مغز جنین توجه پزشک را به جستجو برای سایر ناهنجاری های همراه با تریزومی ۱۸ معطوف می سازد. اگر تنها یافته سونوگرافی وجود کیست کوروئید پلکسوس باشد، ریسک تریزمی ۱۸ به میزان خیلی کمی افزایش می یابد.

بنابراین در صورت وجود کیست کوروئید پلکسوس در مغز جنین اقدامات زیر را انجام دهید.

در ابتدا سونوگرافی کاملی برای ارزیابی سلامت جنین انجام دهید.

بررسی قلب جنین با انجام اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب اطفال می تواند در راستای ارزیابی سلامت جنین به شما اطمینان خاطر بیشتری دهد.

آزمایش غربالگری خود را نزد پزشک متخصص ژنتیک یا پریناتولوژیست ببرید..اگر نتایج بررسی های انجام شده یافته دیگری را به نفع اختلالات کروموزومی نشان نداد، کیست کوروئید پلکسوس مشکلی برلای جنین ایجاد نمی کند .

در آخر در سونوگرافی رشد ۲۸ هفتگی وجود کیست را مجدد بررسی کرده تا از از بین رفتن آن مطلع شوید.

اگر نشانه دیگری به نفع تریزومی ۱۸ یا سایر اختلالات  کروموزومی دیده شود، بررسی کاریوتیپ و ژن جنین با انجام آزمایش آمنیوسنتز می تواند تصمیمی منطقی باشد.