چگونگی انجام بی حسی اسپاینال
بارداری

چگونگی انجام بی حسی اسپاینال

بی‌حسی اسپاینال به چه صورت انجام می‌شه؟

برای انجام بی‌حسی اسپاینال، متخصص بیهوشی با مشخص کردن محل دقیق تزریق در ستون فقرات، سوزنی را وارد بدن می‌کند. سوزن از سخت‌شامه یا دورا که لایۀ محافظ نخاع است عبور می‌کند و پس از برگشت مایع نخاعی، متخصص بیهوشی از دقیق بودن محل مطمئن می‌شود و در این حالت در سه تا پنج ثانیه تزریق را انجام می‌دهد. در این روش سوزن بعد از تزریق خارج خواهد شد.

هنگامی که داروی بی‌حسی برای اولین بار تزریق می‌شود، احتمالاً تا حدی احساس سوزش خواهید کرد اما نگران نباشید، زیرا بی‌حسی اسپاینال دردی ندارد. با این حال، ممکن است طی عمل بی‌حسی احساس فشار کنید و در فاصلۀ کمی پس از بی‌حسی، قدرت حرکت دادن انگشت‌های پا و کمر خود را از دست بدهید، اما به محض از بین رفتن اثر دارو، دوباره توانایی حرکت را به دست می‌آورید. میزان بی‌حسی با توجه به داروی مصرفی متفاوت خواهد بود. ممکن است در فرایند زایمان طبیعی با وجود بی‌حسی اسپاینال، انقباضات خود را احساس کنید و بتوانید در تخت جابه‌جا شوید، درحالی‌که در بی‌حسی اسپاینال مربوط به عمل سزارین، ناحیۀ زیر شکم به طور کامل بی‌حس می‌شود و شما نمی‌توانید پاهای خود را حرکت دهید.