چرا ممکن است فردی روابط جنسی پرخطر را تجریه کند؟
بهداشت بانوان

چرا ممکن است فردی روابط جنسی پرخطر را تجریه کند؟

چرا ممکن است فردی روابط جنسی پرخطری را تجربه کند؟

(روابط جنسی پرخطر چیست)

(روابط جنسی پرخطر1)
(روابط جنسی پرخطر2)                                                                                                                   (روابط جنسی پرخطر3)
•​عدم آگاهی کافی درباره بیماری‌های آمیزشی و نحوه انتقال آن‌ها

•​نداشتن گفت و گو با شریک جنسی خود درباره سلامت جنسی

•​عدم آگاهی درباره ی نحوه استفاده از وسایل محافظت‌کننده از بیماری‌های آمیزشی

•​عدم شناخت کافی درباره ی نشانه های بیماری های آمیزشی

•​عدم مراجعه منظم به پزشک و اهمیت به سلامت جنسی

•​مصرف الکل و مواد مخدر
 

اگر درگیر رابطه پرخطر شدید چه اقداماتی را انجام دهید؟ 


۱) اگر به هر دلیلی مشکوک به ابتلا به ویروس HIV (عامل بیماری ایدز ) بودید، طی ۷۲ ساعت اول بعد از مواجهه، به مراکز بیماری‌های رفتاری یا به پزشک مراجعه کنید تا در “صورت صلاح‌دید” پزشک آن مرکز، داروی ضد ویروس دریافت کنید. دریافت دارو فقط ظرف ۷۲ ساعت اول می‌تواند احتمال انتقال ویروس را به شدت کاهش دهد.
هرچه این فاصله زمانی کمتر باشد بهتر است.
.

۲) بیش از حد نگران نباشید اما نسبت به علایم معمول بیماری‌های مقاربتی (سیفلیس) (کلامدیا) (زگیل تناسلی ) ( ایدز)حساس باشید و درصورت بروز ضایعات پوستی، ترشحات غیرمعمول و سایر علائم به پزشک مراجعه کنید.
.
۳) آزمایشات بیماری‌های مقاربتی به طور معمول حدود چند هفته بعد از مواجهه (درصورت عدم بروز علائم) مثبت می‌شوند که در مورد بیماری‌های مختلف، متفاوت است. پس بعد از مواجهه، برای تست کامل بیماری‌های مقاربتی به پزشک مراجعه کنید و با فاصله زمانی مناسب، تست‌ها را درخواست کنید. ( تست‌های کامل بیماری مقاربتی به زودی در پست‌های بعدی توضیح داده می‌‌شود.)