هفته ی 9 بارداری جنین چه شکلیه؟؟؟
بارداری، همه چیز درباره بارداری

هفته ی 9 بارداری جنین چه شکلیه؟؟؟

صویر جنین هفته ۹ بارداری

حالت احساسی متغیر و ناراحتی دارید و حتی بیشتر از حد معمول دچار نفخ می شوید. مقصر آنرا "پروژسترون " بدانید، این هورمون بر مجرای گوارشی تان تاثیر گذاشته است.

مسافر شما اکنون یک اینچ قد دارد.( تقریبا به اندازه یک دانه انگور ) و وزنش هنوز به یک اونس نرسیده است. حالا کمی بیشتر به آدمی زاد شبیه است.

بخش های اصلی بدن تقریبا ظاهر شده اند، هرچند که جزئیات زیادی از آنها شکل نگرفته و این امر در طول ماه های آینده انجام خواهد شد.

اکنون قلب به چهار اتاق کوچک تقسیم شده و دریچه ها شروع به شکل گیری کرده اند. زائده دم مانند کاملا از بین رفته است. اندامها، عضلات و اعصاب کودک درحال رشد هستند. اندام های جنسی خارجی نیز وجود دارند ولی هنوز جنسیت مشخص نیست و کمی باید صبر کنیم.

چشمها به طور کامل شکل گرفته اند اما پلک ها هنوز بسته اند و تا هفته ۲۷ باز نخواهند شد. 

او لاله گوش کوچکی دارد و دهان، بینی و سوراخهای بینی متمایز شده اند. حالا جفت به اندازه کافی رشد کرده است تا فعالیتهای حیاتی تولید هورمون ها را انجام دهد.اکنون که فیزیولوژی پایه بدن کودک پایه ریزی شده است، او آماده است تا به سرعت وزن بگیرد.