معالجه ی دندان در دوران شیردهی
بارداری

معالجه ی دندان در دوران شیردهی

معالجه دندان در دوران شیردهی


_برای هر نوع فعالیت دندان پزشکی که ممکنست از بی حسی استفاده شود جهت احتیاط بهترست پیش از مراجعه به دندان پزشک نوزاد را شیردهید و مقداری از شیر خود را بدوشید و از زمان معالجه تا ۴ ساعت به نوزاد خود شیر ندهید و از شیر دوشیده شده نوزاد را تغذیه کنید.


_زمان معالجه دندان،پزشک را در جریان شیردهی خود بگذارید استفاده از تزریق بی حسی موضعی و فعالیت دندان پزشکی در زمان شیردهی ممنوع نمی باشد؛ زیرا در این دوران از داروهای بی حسی موضعی فاقد اپی نفرین استفاده می شود.


_رادیوگرافی پری آپیکال، پانورامیک و حتیCBCT  بیوسی، اولتراسونیک، پالپ تستر هیچکدام با شیردهی تداخل ندارد.


_می توانید از ایبوپروفن به عنوان مسکن و ضد التهاب تنها در دوره زمانی کوتاهی استفاده کنید.استفاده از ایبوپروفن یا کورتونی مانند پردنیزون در دوران بارداری و شیردهی خطر کمتری دارد اما توصیه می شود خوردن دارو بعد از شیردهی انجام شود که تا زمان شیردهی بعدی حداکثر نیمه ی عمر دارو سپری شده باشد.