ماسک نمک دریایی
پوست

ماسک نمک دریایی

ماسک نمک دریایی برای رفع جوش های صورت

ماسک نمک دریایی ماسکی است که برای تسکین  پوست و رفع جوش های پوست مناسب می باشد برای تهیه این ماسک ، نمک دریایی و در صورتی که در دسترس نباشد نمک معمولی را در آب حل نموده و صورت خود را با آن بشویید.