ماسک عسل برای رفع جوش های صورت
پوست

ماسک عسل برای رفع جوش های صورت

برای افزایش اثردهی این ماسک کافی است که قبل از استفاده از این ماسک صورت را با آب گرم بشویید تا منافذ پوستتان باز شود و عسل را بر روی پوستتان بمالید واجازه دهید به مدت نیم ساعت (30 دقیق) بر روی پوستتان باقی بماند و سپس پوست صورت را با آب گرم خوب بشویید و بعد از پاک شدن ماسک عسل  پوست را با آب سرد شسته تا منافذ پوست بسته شوند.