ماسك تقويتي براي موهاي نازك و شكننده
مو

ماسك تقويتي براي موهاي نازك و شكننده

 يك قاشق غذاخوري جو پخته‌شده و له‌شده و  يك قاشق چاي‌خوري روغن كرچك يا روغن بادام و  يك قاشق چاي‌خوري شير

و يك قاشق چاي‌خوري ويتامين A يا ويتامين D (مي‌توانيد آن‌را از كپسول يا آمپول تهيه كنيد).

را مخلوط كنيد و روي تمام موهايتان بماليد اجازه دهید ماسك به مدت چهار ساعت بماند سپس موهايتان را خوب بشوييد.