علت سفت شدن شکم در ماه های آخر بارداری
بارداری، همه چیز درباره بارداری

علت سفت شدن شکم در ماه های آخر بارداری

 

علت سفت شدن شکم در ماه های آخر بارداری

حرکات جنین:

در انتهای بارداری، حرکات جنین باعث سفت شدن شکم می شود. با پیشروی بارداری، شکم به خاطر رشد جنین بزرگ می شود. سفت شدن شکم کاملا واضح و چند ماه آخر این سفت شدن دائمیست. رحم رشد کرده و حرکات جنین باعث سفتی شکم می شود.


افزایش وزن: افزایش وزن در بارداری همراه با سفت شدن شکم می باشد. چربی جمع شده زیر پوست باعث کشیدگی دیواره شکم و سفتی شکم می شود.

مشکلات گوارشی:مشکلات معده نیز در انتهاب بارداری باعث سفت شدن شکم می شود. 


سایر دلایل سفت شدن شکم طی تمام ماه های بارداری:

♦️انقباضات براکستون هیکس

♦️جداشدگی جفت

♦️وعده غذایی سنگین

♦️یبوست


اما این سفت شدن خیلی ادامه پیدا کرد احتمال دارد نشانه زایمان زودرس باشد.