سیگار کشیدن در بارداری
بارداری، همه چیز درباره بارداری

سیگار کشیدن در بارداری

 سیگار کشیدن خانم باردار چه تاثیری بر جنین دارد؟ و نسبت به مادر باردار غیرسیگاری چه پیامدهای نامطلوبی دارد؟جفت سرراهی(۲ برابر)
دکولمان(کنده شدن) جفت(۲ برابر)
پارگی پیش از موعد پرده ها(۲برابر)
زایمان زودرس(۳۰ درصد بیشتر)
کاهش وزن تولد نوزاد
سندرم مرگ ناگهانی نوزاد(۳ برابر)                                                                                              سقط خودبه خود
مرگ جنین
ناهنجاریهای انگشتان جنین

در واقع نیکوتین سیگار و مشتقات ، آثار سمی روی جنین دارد و سیگار کشیدن مادر و یا قرار گرفتن در معرض دود غلیظ (اطرافیان سیاری یا قلیان ...) باعث کمبود اکسیژن جنین و کاهش جریان خون رحمی جفتی می شود.