زمان مناسب وزن کردن
بهداشت بانوان

زمان مناسب وزن کردن

چه زمانى براى وزن كردن مناسبتر است؟

متخصصان توصيه مي کنند هر هفته يک بار خودتان را وزن کنيد اما توجه داشته باشيد در اين کار افراط نکنيد و دچار وسواس نشويد.

  • اول صبح خود را وزن کنيد:

به صورت ناشتا و پس از رفتن به سرويس بهداشتي خود را وزن کنيد. با وزن کردن مي توانيد به نتيجه عملکرد و تلاش يک هفته، ۲ هفته يا يک ماهه خود پي ببريد. بدون شک اگر رژيم صحيحي را دنبال کنيد با کاهش وزن روبه رو خواهيد شد.

 

  • از يک نوع دستگاه اندازه گيري وزن استفاده کنيد:

براي به دست آوردن وزن دقيق بهتر است از يک نوع دستگاه ترجيحاً ديجيتالي که دقيق تر است، استفاده کنيد.

 

  • روز اول هفته خود را وزن کنيد:

اگر در روز آخر هفته خودتان را وزن کنيد، شايد با مشاهده کاهش وزن خود به پرخوري روي بياوريد اما اگر در اولين روز هفته اقدام به اين کار کنيد، طي هفته تلاش مي کنيد رژيم غذايي تان را رعايت کنيد.

 

  • بدون لباس خود را وزن کنيد:

برخي لباس ها وزن زيادي دارد. بنابراين بهتر است بدون لباس خود را وزن کنيد.

 

  • با متر خود را اندازه گيري کنيد:

اين نوع اندازه گيري براي وزن نيست بلکه براي تعيين ميزان چربي مضر دور کمر است. لازم نيست مرتب دور کمرتان را اندازه بگيريد اما بايد بدانيد که چربي دور شکم بسيار خطرناک است.