زایمان ایپدورال
بارداری

زایمان ایپدورال

اپیدورال یکی از معمول‌ترین روش‌ها برای بی‌حسی در زایمان است.


زایمان اپیدورال چیست؟

اپیدورال یک نوع بی‌حسی برای تسکین درد زایمان است که در آن دارو در قسمت پایین ستون فقرات تزریق می‌شود. این تزریق، بدن را در منطقه‌ زیر سوزن تزریق بی‌حس می‌کند و به زنان امکان می‌دهد بیدار و هشیار بمانند اما در عین حال زایمان راحتی داشته باشند و درد آنچنانی را حس نکنند. زنان با این روش می‌توانند فشار را حس کنند و می‌توانند هنگام زایمان و جاهایی که لازم است زور بزنند.


اپیدورال چطور کار می‌کند؟


هنگامی که شما در حال زایمان هستید، رحمتان منقبض شده و این انقباض باعث درد می‌شود. درد از رحم از طریق اعصاب نخاع که در ستون مهره‌هاست، به مغز می‌رسد. این درد در اوایل زایمان خفیف است اما هر چه به زایمان نزدیک می‌شود، شدیدتر می‌شود. با انتخاب اپیدورال شما می‌توانید این درد را متوقف کنید. داروی بی‌حس کننده به فضای اپیدورال که محفظه اطراف اعصاب نخاع است تزریق می‌شود. این دارو به اعصاب منتقل می‌شود و آن‌ها را بی‌حس می‌کنند و از این طریق، راه‌های انتقال درد را از بین می‌برد.