تغذیه تمرینیه مصرف کربوهیدرات
تغذیه بانوان

تغذیه تمرینیه مصرف کربوهیدرات

تغذیه تمرینی

مصرف مناسب کربوهیدرات و کسب انرژی از طریق رژیم غذایی منجر به بهینه سازی ذخایر گلیکوژن عضله در طی روزهای تمرینی می شود. همچنین تاخیر مصرف کربوهیدرات ممکن است منجر به کاهش ذخایر گلیکوژن عضله و عملکرد ناقص ریکاوری شود

منافع مصرف کربوهیدرات بعد از تمرین:

کربوهیدرات هایی که در زمان بعد از تمرین مصرف می شوند به جهت سنتز مجدد گلیکوژن مهم تر می باشند به ویژه در بدنسازانی که چندین بار در روز تمرین می کنند. این کربوهیدرات ها منجر به افزایش استقامت به ویژه در زمان رقابت می شوند

میزان مصرف کربوهیدرات:


بعد از سپری کردن یک جلسه تمرینی ۹۰ دقیقه ای یک بدنساز باید به مصرف ۱٫۵ گرم کربوهیدرات به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن خود بلافاصله بعد از تمرین بپردازد. همچنین باید ۲ ساعت بعد از صرف وعده اول به مصرف یک ۱٫۵ گرم اضافی نیز به ازاء هر کیلوگرم از وزن خود بپردازید. در این زمینه لازم است به انتخاب کربوهیدرات های مناسب و کافی بپردازید. تا از نیازهای روزانه تان حمایت کنید.