تجویز لاپاراسکوپی در تشخیص ناباروری
بارداری

تجویز لاپاراسکوپی در تشخیص ناباروری

عمل لاپاراسکوپی در چه مواقعی تجویز می‌شود؟

برای بررسی دقیق‌تر مشکلات ناباروری یا تشخیص و درمان عوارضی مانند چسبندگی، فیبروئید، عفونت یا آندومتریوز که ممکن است باعث ناباروری شده باشد، از جراحی لاپاراسکوپی استفاده می‌شود.

لاپاراسکوپی یک عمل جراحی ساده و کمتر تهاجمی است که در آن با ایجاد یک یا چند برش کوچک روی شکم و وارد کردن یک ابزار به نام لاپاراسکوپ که دارای چراغ و دوربین است، اندام‌های داخل حفرۀ شکم یا اندام لگنی بررسی می‌شود.

از لاپاراسکوپی می‌توان برای پیدا کردن و درمان عارضه‌هایی نظیر کیست، چسبندگی، فیبروئید، آندومتریوز و عفونت استفاده کرد که ممکن است باعث ناباروری شده باشد.

همچنین پزشک هنگام عمل لاپاراسکوپی می‌تواند در صورت نیاز، مشکل را درمان یا بافت‌های مورد نظر را خارج کند. در مواردی که پزشک نتوانسته ‌است از طریق آزمایش‌ها یا هیستروسکوپی مشکل ناباروری را تشخیص دهد، ممکن است برای بررسی بیشتر لاپاراسکوپی را توصیه کند. لاپاراسکوپی معمولاً در صورت وجود موارد زیر برای درمان ناباروری تجویز می‌شود: - برای بررسی و خارج کردن توده‌های غیرطبیعی مثل تومور در شکم یا لگن


- بررسی و درمان آندومتریوز
- بررسی و درمان حاملگی خارج رحم
- بررسی و درمان عفونت‌ها و بیماری التهابی لگن - بررسی و درمان عارضه‌هایی مانند کیست تخمدان، چسبندگی و فیبروئید
- برای نمونه‌برداری از بافت رحم یا تخمدان
- بررسی و درمان مشکل لوله‌های رحم