برگشت به وزن اولیه بعد از کاهش وزن
تغذیه بانوان

برگشت به وزن اولیه بعد از کاهش وزن

را وزن کم میکنیم اما وزن کم شده برمیگرده؟!

۱) ممکن است کندی سوخت و ساز بدن مقصر اصلی باشد. وقتی فردی مقدار قابل توجهی وزن کم می کند، سوخت و ساز بدنش در واقع کند می شود. بدنتان نسبت به وزن کم شده مقاومت نشان می دهد چون مدت زمان طولانی با وزن بالا راحت بوده است. 
۲) همه ما نقطه تنظیمی داریم که بدن در آن نقطه، وزن خود را در حالت تعادل می بیند و اگر سعی کنید از این نقطه پایین تر بروید ممکن است بدنتان مقاومت نشان دهد.۳) هورمون ها نیز ممکن است در بازگشت وزن نقش داشته باشند. هورمون هایتان وقتی وزن کم می کنید تغییر می کنند. مغزتان سیگنال هایی دریافت می کند تا گرلین بیشتری تولید کند، هورمونی که با احساس گرسنگی در ارتباط است بنابراین این هورمون باعث می شود غذای بیشتری طلب کنید و در نتیجه وزنتان افزایش پیدا کند. بنابراین یک فرد ممکن است با وجود اینکه بدنش به او می گوید بیشتر بخور، غذای خیلی کمتری مصرف کند. این همان مقابله ای است که منجر به کندی سوخت و ساز بدن می شود.

۴) همچنین اگر با رژیمی بسیار محدود کننده و سخت وزن کم کنید، امکان اینکه وزنتان باز گردد بسیار بالا است. مردم معمولا رژیم را به گونه ای می بینند که یا هست و یا نیست و در کل هم بی فایده است. برای اینکه بتوانید در تثبیت وزن موفق شوید باید تغییراتی ایجاد کنید که به عنوان بخشی از سبک زندگی همیشگی باش

نکته مهم:


به جای اینکه به دنبال رژیم های سخت باشید تا سریع وزن کم کنید، رژیمی را شروع کنید که به صورت آهسته و پیوسته کاهش وزنتان را در پی داشته باشد. شما یک شبه دچار اضافه وزن نشده اید که یک شبه هم بخواهید همه آن را کاهش دهید. این رویکرد می تواند به بدن کمک کند، خود را با تمام تغییرات متابولیک و هورمونی پیش آمده بهتر تطبیق دهد.