انواع روابط جنسی پرخطر2
بهداشت بانوان

انواع روابط جنسی پرخطر2

انواع روابط جنسی پرخطر ۲ رابطه‌ی جنسی با افراد پرخطر:انواع روابط جنسی پرخطر1

آمیزش با افرادی که روابط جنسی کنترل‌نشده دارند یا از سلامت جنسی آنها اطمینان نداریم.

•​رابطه‌ی جنسی برای افراد مبتلا به بیماری‌های مقاربتی: کسانی که یک یا چند بیماری مقاربتی دارند برای ابتلا به سایر بیماری‌های مقاربتی آمادگی بیش‌تری دارند. این افراد نه تنها باید مراقب انتقال بیماری خود به شریک جنسی‌شان باشند، بلکه خودشان نیز بیش‌تر در معرض خطر ابتلا به سایر بیماری‌های مقاربتی‌اند.

•​رابطه‌ی جنسی برای کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند: کسانی که سیستم ایمنی‌شان ضعیف است یا خوب کار نمی‌کند بیش‌تر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مقاربتی‌اند و در مقابل این بیماری‌ها به مراقبت بیش‌تری احتیاج دارند.