الزام راه رفتن بعد از زایمان
بارداری

الزام راه رفتن بعد از زایمان

چرا پس از زایمان سزارین حتما باید راه بروید؟


پس از هر عمل جراحی مخصوصا سزارین چون خون زیادی مادر از دست می دهد در اولین فرصت ممکن میبایست از جا بلند شود و با کمک همراه یا پرستار چند قدمی راه برود.


داشتن حرکت پس از زایمان سزارین علاوه بر بهبودی سریعتر از آمبولی که خطرمرگ را برای مادر بهمراه دارد جلوگیری می کند.


البته خطر آمبولی در زایمان طبیعی هم وجود دارد ولی در زایمان سزارین بیشتراست.


در واقع آمبولی حالتی است که لخته در رگ خونی یا قلب تشکیل شود، و به بخش دیگر بدن حرکت کند، آمبولوس نامیده می‌شود که اگر این لخته به سمت ریه حرکت کند خطر مرگ را بهمراه دارد.


عامل ایجاد لخته خون در مادران باردار بیشتر ژنتیکی است که آن را توسط آزمایشگاه می توان تشخیص داد؛ اما علاوه بر عوامل ژنتیکی از آنجایی که علت اصلی ایجاد لخته خون اضافه شدن هورمون استروژن طی بارداری است، پس از زایمان اگر مادر روی تخت بخوابد و حرکت نداشته باشد، لخته خون در او ایجاد می شود
بنابراین مادران پس از زایمان و به محض اینکه توانایی راه رفتن را پیدا کردند، باید از تخت پایین بیایند و راه بروند زیرا این حرکت مانع از ایجاد لخته خونو آمبولی می شود.


خطر آمبولی در مادرانی که ۳ سقط زیر ۳ هفته دارند نیز وجود دارد.