احتمال بارداری بدون دخول
بارداری، همه چیز درباره بارداری

احتمال بارداری بدون دخول

۱- اگر رابطه جنسی نداشته باشم چه می شود؟

باردار شدن بدون داشتن رابطه جنسی نیز رخ می دهد، اگر موارد زیر اتفاق بیفتد:

  •  اسپرم به  (واژن) وارد شود - به عنوان مثال، اگر مایع منی روی انگشتان دست شما یا همسرتان باشد و واژن را لمس کنید.
  •  انزال در نزدیکی واژن رخ دهد.
  • آلت تناسلی در نزدیکی واژن ارضا شود.

 البته اسپرم فقط مدت کوتاهی در خارج از بدن زندگی می کند و احتمال باردار شدن در این روش ها بسیار کم است . با این حال،عده ی زیادی هم به چنین طریق های بارداری شده اند .پس کسانی که قصد بارداری ندارند حتما جوانب احتیاط را رعایت کنند.

۲- اگر دخول فقط چند ثانیه اتفاق بیفتد آیا ممکن است بارداری رخ دهد؟

هر زمانی که آلت تناسلی در تماس مستقیم با واژن قرار گیرد، احتمال حاملگی وجود دارد. احتمال بسیار پایین است، به ویژه در مقایسه با مقاربت با انزال، اما هنوز هم خطر وجود دارد. انتقال STI ها همچنین می تواند از طریق هر گونه تماس پوستی با پوست رخ دهد.

۳- آیا احتمال بارداری در نزدیکی خشک (بدون روانکاری واژن) وجود دارد؟

هرزمان آلت تناسلی و واژن در تماس قرار گیرند و مایع منی به واژن نشت کند احتمال بارداری وجود دارد.اما از طریق تماس پوست احتمالش بسیار کم است اما باز هم توصیه می شوددر صورتی قصد بارداری ندارید  که جوانب احتیاط رعایت شود.

۴-آیا با مایع قبل از انزال حاملگی رخ می دهد؟

مایع قبل از انزال، مایعی است که قبل از انزال از آلت تناسلی خارج می شود. این مایع از غده کاپور خارج می شود که در بالای مجرای ادرار قرار دارد. هدف از این مایع، کاهش اسیدیته در مجرای ادرار است و یک روان کننده برای اسپرم است که در هنگام انزال آزاد می شود. اکثر مردان بر آن کنترل ندارند و نمیتوانند خروج آن را حس کنند .

۵- آیا در صورت اتفاق نیفتادن ارگاسم خانم احتمال بارداری وجود دارد؟

بله احتمال بارداری وجود دارد.برای انجام لقاح نیازی با ارگاسم زن نمی باشد و ارگاسم هیچ ارتباطی با تخمک های زن ندارد فقط عمل دخول و گاها انتقال اسپرم ها را راحت تر می کند.

۶- آیا اسپرم میتواند از طریق لباس منتقل شود؟

اگر لباس به طور کامل آغشته به اسپرم باشد و در تماس مستقیم با واژن زن باشد، احتمال دارد اسپرم بتواند وارد واژن شود، اما این اتفاق بسیار بعید است. 

۷- آیا زن می تواند از داشتن رابطه جنسی در آب باردار شود؟

بله بارداری در این شرایط امکان پذیر است.دخول به اسپرم اجازه می دهد که به طور مستقیم وارد واژن شده و لقاح صورت گیرد و آب خارج از این امر هیچ تداخلی ایجاد نمی کند.

۸- در صورت انزال در آب احتمال بارداری وجود دارد؟

احتمال بارداری در این شرایط بسیار بسیار کم است که اسپرم از طریق آب خود را به واژن برساند.اگر انزال در آب گرم رخ دهد اسپرم می تواند چند دقیقه زنده بماند. اما اگر انزال در آب بسیار داغ یا پر از مواد شیمیایی استخر باشد بیش از چند ثانیه زنده نمی ماند.

۹- آیا ممکن است بارداری در اثر رابطه جنسی مقعدی رخ دهد؟

بارداری نمی تواند در اثر رابطه جنسی مقعدی اتفاق بیفتد، اما به دلیل اینکه دهانه واژن و مقعد بسیار نزدیک است، احتمال انتقال اسپرم به مهبل (واژن) وجود دارد. با این حال، این امر بسیار بعید است.

۱۰- آیا بارداری می تواند در اثر رابطه جنسی دهانی رخ دهد؟

به هیچ عنوان چنین احتمالی وجود ندارد.

۱۱- آیا چندین بار انزال احتمال وقوع حاملگی را کاهش میدهد؟

خیر کاهش نمی دهد.وقتی تعداد دفعات انزال زیاد می شود مقدار اسپرم ها کم می شود اما باز هم تعداد اسپرم هنوز هم صدمیلیون است . می تواند باعث بارداری شود.فقط به یک تخمک بارور نیاز دارد.

۱۲- آیا اسپرم با رسیدن به هوا می میرد؟ آیا اکسیژن اسپرم را می کشد؟

اگر اسپرم خشک شود می میرد و نمی تواند تخمک را بارور کند.اسپرم در فضای گرم و مرطوب واژن می تواند 3-5 روز زنده بماند.اما خود اکسیژن باعث کشته شدن اسپرم نمی شود.